Dorme tilbyr anestesi hos tannleger

Vi bruker hovedsakelig TIVA anestesi og nasal intubasjon.

Hvordan fungerer narkose?

Anestesi/ narkose (følelsesløshet mot smerte eller sanseinntrykk) minsker våkenhetsgraden i hjernen slik at bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du har sovet eller hva som skjer. Du merker kun om du er bevisst eller ubevisst.

Anestesiteamet kontrollerer anestesien og regulerer hvor dyp ”bevisstløsheten” eller anestesidybden er.

Målet er å optimalisere dybden til enhver tid slik at pasienten opplever en behagelig søvn uten unødvendig medisinering, som kan gi tregere oppvåkning og ”bakrus”.

Vi bruker hurtigvirkende medisiner som gir få postoperative problemer, som for eksempel kvalme.

Narkose kan være aktuelt for personer med:

Uttalt brekkningsrefleks som umuliggjør tannbehandling.

Pasienter med tannlegeskrekk. Her ser vi også til tider pasienter som grunnet utsatt tannbehandlingi har et meget stort behandlingsbehov.

Pasienter med sprøyteskrekk, spesielt de som ikke klarer injeksjoner med lokalanestesi i munnen. Av og til kan det være enklere å tolerere injeksjoner i armen. Vi kan i enkelte tilfeller også benytte innsovning med maske.

Meget store behandlingsbehov, der pasienten ikke orker å gjennomføre mange og lange behandlinger i våken tilstand. Enkelte ganger kan også tannlegen arbeide raskere når pasienten sover.

Pasienter med nedsatt evne til samarbeide – her finner vi for eksempel psykisk utviklingshemmede eller demente personer.

Pasienter med genuin allergi mot lokalbedøvelsesmiddel. Dette er meget sjeldent, men forekommer.

Av eget ønske. Enkelte pasienter ønsker å sove uten annen grunn enn å slippe medvirke i behandlingen.

Økonomisk støtte og refusjonsregler

Pasienter med enkelte vel definierte helsetilstander kan få deler av anestesikostnaden dekket via HELFO. Regelverket er nokså komplekst og endringer forekommer, derfor er det viktig at du diskuterer det med en tannlege som er oppdatert på området.