Tannlegearbeid

posted in: Tannlegearbeid | 0
Vi hjelper tannleger og helseforetak med alt i forbindelse med anestesi:

• Prosjektering og oppstart av anestesivirksomhet

• Innkjøp av utstyr

• Utforming av struktur og logistikk rundt pasienter som trenger eller ønsker anestesi.

• Drift av anestesivirksomhet

– Herunder logistikk for medisiner, forbruksvarer, service av utstyr, vurdering av medisinsk informasjon, bemanning samt drift av anestesi og oppvåkning.

Våre team består av anestesioverlege med anestesisykepleier og tilfredsstiller kravene i Norsk Standard for Anestesi.

Håndplukket, høyt kvalifisert og meget erfarent personell.

 

Ta kontakt for mer informasjon og prisestimat.

 

Hvilke pasienter kan få anestesi?

Tilbudet passer godt for pasienter med tannlegeskrekk eller som av en annen grunn ikke ønsker  eller klarer å gjennomføre behandling i våket.

Til tross for mulighetene for vanlig lokalbedøvelse, lystgass, tabletter og andre tiltak.

Offentlige sykehus kan tilby tannbehandling i narkose, men oftest med svært lang ventetid. Tilbudet offentliga er derfor vanligvis forbeholdt små barn og pasienter med særskilte medisinske behov.

Ved hjelp av våre tjenester kan du selv tilby smertefri behandling med anestesi i samarbeid med Ett erfarent anestesiteam.

Vårt anestesiteam er ansvarlig for de medisinske vurderingene, slik at pasientsikkerheten er godt ivaretatt.

Av sikkerhetsmessige grunder arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA klasse 1 og 2. Hvis du ønsker å tilby barnanestesi kan vi ordne det også, men vi trenger da litt lengre fremforholdning i vår planlegging.

 

Hvordan fungerer narkose/ anestesi?

Informasjon til deg som er pasient anestesi/ narkose (følelsesløshet mot smerte eller sanseinntrykk) minsker våkenhetsgraden i hjernen slik at bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du har sovet eller hva som skjer. Du merker kun om du er bevisst eller ubevisst.

Anestesiteamet kontrollerer anestesien og regulerer hvor dyp ”bevisstløsheten” eller anestesidybden er.

Målet er å optimalisere dybden til enhver tid slik at pasienten opplever en behagelig søvn uten unødvendig medisinering, som kan gi tregere oppvåkning og ”bakrus”.

Vi bruker hurtigvirkende medisiner som gir få postoperative problemer, som for eksempel kvalme.