Pasientopplevelse ved narkose

posted in: Pasientopplevelse | 0
Tannlege

Har du tannlegeskrekk eller problemer med tannbehandling, kan du ha behov for narkose – å sove gjennom behandlingen

Hvilke pasienter kan få anestesi?

Tilbudet passer godt for pasienter med tannlegeskrekk eller som av en annen grunn ikke ønsker  eller klarer å gjennomføre behandling i våket.

Til tross for mulighetene for vanlig lokalbedøvelse, lystgass, tabletter og andre tiltak.

Offentlige sykehus kan tilby tannbehandling i narkose, men oftest med svært lang ventetid. Tilbudet offentliga er derfor vanligvis forbeholdt små barn og pasienter med særskilte medisinske behov.

Ved hjelp av våre tjenester kan du selv tilby smertefri behandling med anestesi i samarbeid med Ett erfarent anestesiteam.

Vårt anestesiteam er ansvarlig for de medisinske vurderingene, slik at pasientsikkerheten er godt ivaretatt.

Av sikkerhetsmessige grunder arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA klasse 1 og 2.   Hvis du ønsker å tilby barnanestesi kan vi ordne det også, men vi trenger da litt lengre fremforholdning i vår planlegging.

 
Hvordan fungerer narkose?

Informasjon til deg som er pasient anestesi/ narkose (følelsesløshet mot smerte eller sanseinntrykk) minsker våkenhetsgraden i hjernen slik at bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du har sovet eller hva som skjer. Du merker kun om du er bevisst eller ubevisst.

Anestesiteamet kontrollerer anestesien og regulerer hvor dyp ”bevisstløsheten” eller anestesidybden er.

Målet er å optimalisere dybden til enhver tid slik at pasienten opplever en behagelig søvn uten unødvendig medisinering, som kan gi tregere oppvåkning og ”bakrus”.

Vi bruker hurtigvirkende medisiner som gir få postoperative problemer, som for eksempel kvalme.

 
Narkose kan være aktuelt for personer med:
  • Uttalt Brekkningsrefleks som umuliggjør tannbehandling.
  • Pasienter med tannlegeskrekk. Her ser vi også til tider pasienter som grunnet utsatt tannbehandlingi har et meget stort behandlingsbehov.
  • Pasienter med sprøyteskrekk, spesielt de som ikke klarer injeksjoner med lokalanestesi i munnen. Av og til kan det være enklere å tolerere injeksjoner i armen. Vi kan i enkelte tilfeller også benytte innsovning med maske.
  • Pasienter med nedsatt evne til samarbeide - her finner vi for eksempel psykisk utviklingshemmede eller demente personer.
  • Meget store behandlingsbehov, der pasienten ikke orker å gjennomføre mange og lange behandlinger i våkent tilstand. Enkelte ganger kan også tannlegen arbeide raskere når pasienten sover.
  • Pasienter med genuin allergi mot lokalbedøvelsesmiddel. Dette er meget sjeldent, men forekommer.
  • Av eget ønske. Enkelte pasienter ønsker å sove uten annen grunn enn å slippe medvirke i behandlingen.
 
Økonomisk støtte og refusjonsregler

Pasienter med enkelte vel definierte helsetilstander kan få deler av anestesikostnaden dekket via HELFO. Regelverket er nokså komplekst og endringer forekommer, derfor er det viktig at du diskuterer det med en tannlege som er oppdatert på området.

tannlege bomull

Informasjon og forberedelse rundt narkose:

 
Hvordan fungerer narkose?

Narkosen minsker våkenhetsgraden i hjernen; bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du sover eller hva som skjer.

Du slipper dessverre ikke helt unna nålestikk, da vi trenger en intravenøs kanyle for tå gi deg narkosemidler, som i hovedsak er en blanding av i smertestillende- og sovemedisiner. Vi bruker mest mulig hurtigvirkende medisiner som gir minst mulig tretthet, kvalme og andre problemer etterpå.

 

Verdt å vite

Enkelte sykdommer, tilstander eller symptomer kan noen ganger innebære at vi må avstå fra å gi narkose, av forskjellige grunner. For din sikkerhets skyld er det derfor viktig at vi får vite hva slags sykdommer eller symptomer du har eller har hatt. Hva slags medisiner og naturpreparater du bruker og om du er allergisk mot noen medikamenter.

Allergier mot annet enn medisiner kan også være viktig informasjon, for eksempel lateks eller plaster.

Spesielt viktig er informasjon om eventuelle tidligere narkoser.

 

Helseerklæring

På grunn av det ovennevnte ber vi deg på forhånd å fylle ut en helseerklæring. Om du synes noe er uklart er det bare å spørre oss. Helseerklæringen MÅ fylles ut før du får en time til narkose, slik at anestesilegen kan godkjenne deg til narkose. Anestesilegen ringer eventuelt til deg for å gå igjennom helseerklæringen per telefon.

 

Rutiner og fremdrift

Hvis du og tannlegen eller kjevekirurgen blir enige om at aktuell behandling skal foregå i narkose må du fylle ut en helseerklæring, som du helst bør levere direkte til tannlegen etter din konsultasjon.

Deretter avtales tid for behandling.

Før behandling ser anestesilegen på din helseerklæring samt evt kontakter deg for å diskutere narkosen og din helseerklæring.

Du må signere kontrakt på avtalt tid og pris, se nøye på evt avbookingsregler.

 
Fasteregler- VIKTIG!

Siden narkose påvirker svelgrefleksen må du faste før behandlingen. Du må derfor ikke spise fast føde eller drikke melkeprodukter 6 timer før avtalt time. 2 timer før narkosen kan du heller ikke drikke noe, f eks. kaffe juice, brus, vann.

Røyking og tyggegummi påvirker produksjonen av magesyre så det er derfor ikke tillatt 2 timer før avtalt tid.

Det er IKKE hensiktsmessig å faste lenger enn nødvendig, det øker risikoen for kvalme og forsinker oppvåkningen. Hvis du skal i narkose på ettermiddagen så bør du derfor spise frokost og drikke litt utover dagen, så lenge fastetidene ikke overtredes.

 

Mulige bivirkninger av narkose

De medisinene vi bruker til narkose gir sjelden kvalme og oppkast. Slike symptomer prøver vi i tillegg å forebygge gjennom andre midler. Du får konsentrasjonsvansker og er litt trett etter behandlingen. Derfor er det forbudt å kjøre bil (eller andre tunge maskiner), eller gjøre noe annet som utsetter deg selv eller andre for risiko. Din vurderingsevne er nedsatt, så du bør ikke signere viktige dokumenter eller juridisk bindende avtaler samme dag. Søvnforstyrrelser og mareritt kan forekomme.

All medisinsk behandling, inkludert narkose innebærer risiko for bivirkninger og komplikasjoner, inkludert dødsfall. Av den grunn må du opplyse om din helse.

Anestesilegens viktigste oppgave er å vurdere hvorvidt det er forsvarlig å gi akkurat deg , narkose for denne behandlingen på den spesifike klinikken med de resurser vi har til rådighet. Når risikoen for komplikasjoner oppfattes som betydelig nekter vi deg behandling.

 

Ulemper med narkose

En vanskelig side av narkose er at pasienten mister kontrollen over sin egen kropp og ikke har oversikt over hva som skjer. Vi reagerer alle ulikt på denne situasjonen og for noen er dette meget skremmende. Narkoseteamet sin oppgave er å hele tiden ha kontroll over hva som skjer med pasienten, det har de trent for i årevis og er eksperter på. Vi ønsker at du skal føle deg trygg med oss.

 
Henting på klinikken etter narkosen- VIKTIG!

Du MÅ avtale med en voksen ansvarsfull person som kommer å henter deg på klinikken, kjører deg hjem og er sammen med deg natten etter narkosen. Hvis ikke det er mulig må vi forlenge oppvåkningstiden på klinikken betraktelig, for å ivareta din sikkerhet. Dette er standard rettningslinjer for dagkirurgisk virksomhet i Norge.

 
Behandlingsdagen

Det er viktig at du følger de oppsatte fastereglene før inngrepet.

Hvis du ikke har noen allergier mot disse medisinene får du 1,5 - 2 g Paracet og 600 mg Ibux, avhengig av hva slags behandling du skal gjennomgå. Det diskuterer du med din tannlege eller kjevekirurg.

Når du kommer til tannlegen må du gå på toalettet før behandling og gi oss navn og telefonnummer til den som skal hente deg.

Du treffer anestesiteamet som har en rekke kontrollspørsmål til deg.

Du blir vist inn på behandlingsrommet og vel på plass setter anestesipersonell en venekanyle og kobler på overvåkingsutstyr. Deretter gir vi deg smertestillende medisiner og anestesistoffer.

Når du sover setter tannlegen eller oralkirurgen i tillegg vanlig tannlegebedøvelse og utfører behandlingen. Tannlegebedøvelsen som gis i tillegg til narkosen gjører at du trenger lavere doser av anestesistoffer under narkosen og derfor våkner raskere og mer opplagd etter behandlingen. I tillegg ønsker vi å forebygge smerter når du har våknet.

Når behandlingen er ferdig våkner du relativt raskt og hviler en kort stund i behandlingsstolen. Deretter er du våken nok til å reise hjem.

Før du drar hjem bør du gå på toalettet.

 

Oppfølgning:

Oftest er det aktuelt med flere behandlinger i serie og det kan også være nødvendig med kontroller av utført behandling , slik at det er fornuftig å booke neste besøk før du går hjem.

Tannlegen eller en sekretær ringer deg dagen etter narkosen for å undersøke hvordan du har det og svare på eventuelle spørsmål.